inoxbolt

Odporność chemiczna

OznaczenieWsp. Korozji (mm/rok)Odporność
0

˂ 0,1

całkowita
1 0,1-1,0 częściowa
2

˃1,0

nieodporna
Ryzyko korozji: S - korozja naprężeniowa                          P - korozja wżerowa

Roztwór Temp. ˚C A2 A4 A4 -316L SA5
Amoniak
wrzenia 0 0 0 0
Zasada sodowa
20% 50 0 0 0 0
20% 100 0 0 0 0
40% 100 1 0 0 0
Kwas fosforowy
20% wrzenia 0 0 0 0
40% wrzenia 2 1 1 0
85% 95 2 1 0 0
Kwas azotowy
30% wrzenia 0 0 0 0
50% wrzenia 1 1 1 1
65% 80 0 0 0 0
65% wrzenia 1 1 1 1
Kwas solny
0,5% 20 1P 0P 0P 0P
0,5% wrzenia 2 2 2 2
1% 20 1P 0P 0P 0P
Kwas siarkowy
1% 100 2 1 1 1
5% 20 1 0 0 0
5% wrzenia 2 2 2 2
10% 20 2 0 0 0
10% wrzenia 2 2 2 2
20-90% 20-100 2 1-2 1-2 0-1
98% 20 0 0 0 0
Kwas cytrynowy
25% wrzenia 2 0 0 0
50% 20 0 0 0 0
Kwas mlekowy
10% 10-100 1 0 0 0
50% 20-80 1 0 0 0
50% wrzenia 2 1 1 0
Kwas mrówkowy
5-10% 20 0 0 0 0
10% 80 2 0 0 0
50% 20-40 1 0 0 0
50% wrzenia 2 1 1 1
Kwas octowy
1% wrzenia 0 0 0 0
10% wrzenia 1 0 0 0
20% wrzenia 2 0 0 0
100% wrzenia 2 0 0 0
Chlorek amonowy
20% wrzenia 1SP 1SP 0SP 0SP
43% wrzenia 1SP 1SP 1SP 1SP
Wodorosiarczan wapniowy
( roztwór wodny ) wrzenia 1 0 0 0
ług siarczanowy 140 1 0 0 0
Chlorek wapniowy
20% 20 0P 0P 0P 0P
20% wrzenia 1SP 0SP 0P 0SP
Chlorek sodowy
3% 20-60 1P 0P 0P 0P