inoxbolt

Właściwości mechaniczne śrub nierdzewnych i kwasoodpornych

Wysoka wytrzymałość śrub to podwójna korzyść: bezpieczeństwo i oszczędność. Wysoka niezawodność połączenia śrubowego gwarantują nam tylko śruby o wysokiej wytrzymałości. Poniżej standardowe klasy wytrzymałości.

Klasa wytrzymałości  Rm (MPa) Reo.2 (MPa)
 50  500  210
 70  700  450
 80  800  600
 88  800  640
 100  1000  900

Stosowanie śrub w klasie 80 daje wymierne korzyści finansowe. Przedstawiamy porównanie cen śrub przenoszących takie samo obciążenie w klasie 70 i w klasie 80. Dodatkowe korzyści to:

  • - oszczędność przy wierceniu mniejszych otworów pod śruby
  • - mniejsze wymiary kołnierza
  • - niższe koszty transportu, itp.

Naprawdę warto przy projektowaniu uwzględnić zastosownie śrub kwasoodpornych w klasie wytrzymałości 80 i 100 zamiast w klasie 50 i 70. Rysunek niżej przedstawia porównanie wielkości śrub o różnej wytrzymałości (klasa 50, 70 i 80) przenoszących takie samo obciążenie.

Porównanie średnic śrub różnych klas o takim samym obciążeniu dopuszczalnym
Klasa 80Klasa 70Klasa 50
M5 M6 M9
M6 M8 M10
M8 M11 M14
M10 M12 M18
M12 M16 M20
M16 M20 M27
M20 M24 M33
M24 M30 M42
M30 M36 M52
M36 M45 M60

Własności mechaniczne w różnych temperaturach.

Wraz ze wzrostem temperatury maleje wytrzymałość stali. W tabeli podano wartość umownej granicy plastyczności w wysokich temperaturach jako procent wartości w temp 20°C. Podano również dopuszczalną temperaturę pracy w powietrzu.

Klasa% granicy plastyczności w temp 20 °CMaksymalna temperatura
  100° 200° 300° 400° 500° 600° pracy w
powietrzu °C
A4-70/80 90 85 80 75 70 65 450-500
BUMAX 88 90 90 85 80 75 70 600
BUMAX 109 95 95 95 90 90 85 600